Hệ thống nạp thẻ tự động đang gặp lỗi, vui lòng liên hệ Page Face BQT để nạp (Hiện chỉ nạp được card GATE FPT hoặc chuyển khoản)
Vui lòng liên hệ Facebook BQT: https://www.facebook.com/ctcvolam1