Trang chủ Công Thành Chiến

Hi all, sau đây mình xin thông báo lịch trình phát triển server như sau :

Thời gian thử nghiệm 

Bắt đầu từ : 00h00 Ngày 22-05-2017

Kết thúc : 13h Ngày 27-05-2017

Thời gian bắt đầu chính thức và đua top 

Bắt đầu : 19h Ngày 24-05-2017

Thời gian đua top : 19h Ngày 24-05-2017

Thời gian kết thúc đua top : 23h Ngày 30/05/2017

Link bài viết... OPEN BETA 13H HÔM NAY - Máy Chủ TUỔI THƠ Lịch trình phát triển server như sau : Thời gian bắt đầu chính thức và đua top  Bắt đầu : 13h Ngày Hôm Nay Server không đua top, nhận quà theo mốc tân thủ. Có phần thưởng cho ai đạt cấp 200 trước. Link bài viết.... [ Hôm Nay ]
• Nhắm nâng cao chất lượng cũng như sự ổn định của game : không bị lag và hoạt động tốt

• Cập nhật xếp hạng 

• Team sẽ bảo trì định kỳ 1 ngày 1 lần.

•Thời Gian Bảo Trì Định Kỳ Chính : 12h -> 12h10. (10 phút)
 

• Khi bảo trì các nhân vật tự... Thời Gian Bảo Trì Định Kỳ Hàng Ngày • Nhắm nâng cao chất lượng cũng như sự ổn định của game : không bị lag và hoạt động tốt • Cập nhật xếp hạng  • Team sẽ bảo trì định kỳ 1 ngày 1 lần. •Thời Gian Bảo Trì Định Kỳ Chính : 12h -> 12h10. (10 phút)   • Khi bảo trì các nhân vật tự.... [ Hôm Nay ]
● Thời Gian Vào Server tạo nhân vật : 18h45 ngày 20/08/2017

● Thời Gian Chính Thức Mở Đua Tốp : 19h ngày 20/08/2017

● Phím Tắt/Mở Auto : Ctrl + A

● Tạo Nhân Vật :

● Nếu tạo nhân vật xong đăng nhập vào báo   Những Điều Cần Biết Trước Thời Gian Open Và Thời Gian Tạo Nhân Vật ● Thời Gian Vào Server tạo nhân vật : 12h45 ngày 20/08/2017 ● Thời Gian Chính Thức Mở : 13h ngày 20/08/2017 ● Phím Tắt/Mở Auto : Ctrl + A ● Tạo Nhân Vật : ● Nếu tạo nhân vật xong đăng nhập vào báo  "Server Đầy Hoặc Bảo Trì"  thì bạn tạo lại nhân vật khác là.... [ Hôm Nay ]
Thời gian & điều kiện tham gia

• Thời gian diễn ra: Từ (14h00 đến 13h00)  - (18h00 đến 19h00) hàng ngày.

• Điều kiện tham gia : Nhân vật đẳng cấp 100 trở lên

• NPC nhận nhiệm vụ : Sứ giả vận lương ( 204 /199 Phượng tường )

• Vận tiêu : 10 lần/ngày

Phần thưởng : Kinh nghiệm theo từng mốc level 100 - 110 - 120 - 130 - ...

Tiền vạn : 10 vạn cho 1 lần vận tiêu

Vận Tiêu : 

Nhận nhiệm... Nhiệm Vụ Dã Tẩu Thời gian & điều kiện tham gia • Thời gian diễn ra: Từ 0h00 31/05/2017 hàng ngày. • Điều kiện tham gia : Nhân vật đẳng cấp 50 trở lên và đã kết thúc đua top • NPC nhận nhiệm vụ : Dã Tẩu các thành thị Phần thưởng : Kinh nghiệm theo từng mốc khủng Nhận nhiệm.... [ 07-05-2016 ]

Xem Thêm